Protektor

Dla kancelarii prawnych
Przesyłanie skanów dokumentów; umów, wyroków, wezwań do zapłaty, pism sądowych, pism od windykatorów oraz komorników itp. 
---

Kreator

Dla biur projektowych
Transmisja i przechowywanie dokumentacji projektowej; edycja i analiza korekt oraz faktografia materiału technicznego. 
---

Rejent

Dla kancelarii notarialnych
Konsultacje i weryfikacja treści zapisów, przekazywanie skanów dokumentów źródłowych oraz prezentacja wersji ostatecznych. 
---

Rachmistrz

Dla biur księgowych
PObieg dokumentów; stały dostęp do faktur klienta, udostępnianie dokumentacji rachunkowej jak i przechowywanie akt.
---

Skaner FVT

Dla firm
Skanowanie faktur i rachunków w czasie rzeczywistym, ewidencjonowanie czasu pracy oraz korygowanie dokumentacji rozliczeniowej. 
---

Agent

Dla biur nieruchomości
Przekazywanie skanów dokumentów i zdjęć w czasie rzeczywistym. Certyfikowanie dokumentów i plików, akceptacja ofert. 
---

Chmura cyfrowa

Masowe przetwarzanie danych
Certyfikowana infrastruktura, weryfikowana oraz kontrolowana i przez to gwarantująca najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
---

Archiwum

Przechowywanie dokumentów
Archiwum cyfrowe to alternatywa umożliwiająca archiwizowanie, zarządzanie oraz magazynowanie zbiorów i baz danych. 
---

Vision Self in Cloud

Copyright ©2024 AlfaMedial, All Rights Reserved.